Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Umělecké obory > Hudební obor > Hudební nauka

Hudební nauka

Tento předmět má žákům otevřít bránu do světa hudby a umožnit jim co nejsnadnější orientaci v ní. Poskytuje jim základní vědomosti, informace a znalosti, které prakticky využijí při své interpretační praxi. Naučí všechny porozumět hudební řeči, jejím výstavbovým prostředkům, a usnadní žákům orientovat se v hudební literatuře

Součástí výuky je nejen notopis a sezení v lavici. Nezbytnou prvkem je také poslech hudby, její pohybové ztvárnění, hra na elementární hudební a doprovodné nástroje, projektové hodiny, návštěva koncertů apod.

Snažíme se vychovat takového interpreta a posluchače, který bude schopen propojit hudební teorii s praxí. A nejen to. Největší odměnou pro nás bude, když se náš bývalý žák, jakožto dospělý člověk, bude k hudbě vracet, k jakémukoliv jejímu žánru či stylu, a bude dál rozvíjet své hudební potřeby, bude hudbu hlouběji prožívat a chápat ji.

Hudební nauka Hudební nauka

Hudební nauka – předmět povinný

Hudební nauka je povinný předmět pro každého žáka, který navštěvuje hudební obor v naší ZUŠ. Tento předmět je klasifikován na vysvědčení. Docházka do HN je jednou týdně a je automaticky zahrnuta v platbě školného v hlavním oboru. Výuka probíhá na učebně č. 115 v prvním patře hlavní budovy na Edisonově ulici a také na pobočkách.

Žáci PHV

Přestože žáci přípravných ročníků nejsou klasifikováni z HN na vysvědčení, je pro ně docházka do HN také povinná.

Ukončení studia hudební nauky

Pokud žák úspěšně ukončí 5. ročník Hudební nauky, skončila mu tím povinná docházka do HN. Žák má však možnost zdarma docházet i v dalších ročnících svého studia na naší ZUŠ do Hudebního semináře. HS, který je určen žákům, kteří mají chuť rozšiřovat své hudební vědomosti a dovednosti, především z důvodu aktivního hudebního života nebo pozdějšího studia na středních či vysokých školách s hudebním zaměřením.

Zápis do hudební nauky

Na začátku školního roku je potřeba, aby se každý žák, nejlépe s rodičem, dostavil na zápis do Hudební nauky a to do konkrétního ročníku a dne výuky. (Zápis probíhá online na našich webových stránkách.).

Omluva nepřítomnosti žáka v hudební nauce

Nepřítomnost žáka v hodině HN není třeba omlouvat předem. Plně postačí, když následující hodinu dítě přinese omluvenku v žákovské knížce na straně 22. V žádném případě nelze omluvu řešit prostřednictvím mobilní SMS. Při dlouhodobé nepřítomnosti (3 a více vyučovacích hodin za sebou) omluvte prosím své dítě buď telefonicky na tel. čísle +420 596 785 655 (kancelář školy) nebo e-mailem na adresu: zusvpetrzelky@seznam.cz.

Pomůcky do HN

PHV – přezůvky, psací potřeby (většinou tužka, guma, pastelky)
1. až 5. ročník – přezůvky, žákovská knížka, notový sešit, psací potřeby

Písemné testy

Pokud se objeví na začátku i během roku vážné překážky v docházce do HN, mohou rodiče písemně požádat ředitele ZUŠ o uvolnění dítěte z docházky. Formulář vydává třídní učitel hlavního oboru. V těchto výjimečných případech pak žák studuje HN samostatně za pomoci učitele hlavního oboru a rodičů. Na začátku ledna a června se pak žáci dostaví k písemným testům z HN (termíny testů budou vyvěšeny). Požadavky na přezkoušení si zde můžete stáhnout. (Toto přezkoušení se netýká žáků, kteří pravidelně navštěvují výuku hudební nauky.)

Termíny konzultací

Informace pro žáky, kteří nenavštěvují

HUDEBNÍ NAUKU

v pravidelných týdenních intervalech

 

První konzultace je ORGANIZAČNÍ:

  • zadaní látky pro domácí přípravu

Druhá konzultace by měla být VÝUKOVÁ:

  • procházení zadaného učiva, vysvětlení problematických částí, zadaní další části učební látky, příprava na klasifikaci

Třetí konzultace je KLASIFIKAČNÍ:

  • písemné nebo ústní zkoušení zadané látky

Žák dochází na konzultace výhradně v době vypsaných konzultačních hodin s žákovskou knížkou, notovým sešitem, psacími potřebami a složkou na materiály

Vyučující: Mgr. Jana Sklenářová

email: jana.sklenarova@zusvpetrzelky.cz

 

Termíny konzultací 2. pololetí:

 

První                         29. 2. 2024 čtvrtek    18:00 - 18:45 (č. 207)

  1. 3. 2024 čtvrtek   18:00 - 18:45 (č. 207)

 

Druhá                       18. 4. 2024 čtvrtek    18:00 - 18:45 (č. 207)

  1. 4. 2024 čtvrtek   18:00 - 18:45 (č. 207)

 

Třetí                          23. 5. 2024 čtvrtek    18:00 - 18:45 (č. 207)

  1. 5. 2024 čtvrtek    18:00 - 18:45 (č. 207)
  2. 6. 2024 čtvrtek   18:00 - 18:45 (č. 207)

 

Požadavky k postupovým zkouškám z předmětu Hudební nauka naleznete na webu školy pod odkazem Hudební obor/Hudební nauka

 

 

Organizace výuky pro žáky, kteří nenavštěvují HN v pravidelných týdenních intervalech

Informace HN

Studijní literatura

Hudební nástroje

Požadavky k pololetním a závěrečným testům z Hudební nauky

Požadavky 1. ročník

Požadavky 2. ročník

Požadavky 3. ročník

Požadavky 4. ročník

Požadavky 5. ročník

Rozvrhy hodin hudební nauky