Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní umělecká škola Viléma Petrželky,
Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Základní účel zřízení - školní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní umělecká škola Viléma Petrželky,
  Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace
  Edisonova 796/90
  700 30 Ostrava - Hrabůvka

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní umělecká škola Viléma Petrželky,
  Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace
  Edisonova 796/90
  700 30 Ostrava - Hrabůvka

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí - čtvrtek od 9.00 do 11.30 hod. a od 13.00 - 15.30 hod.
  Pátek není úřední den. Dopolední hodiny jsou určeny především pro zaměstnance odloučených pracovišť.

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 596 785 655 (kancelář)
  mobilní telefon: +420 596 785 654 (vrátnice)

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zusvpetrzelky.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní umělecká škola Viléma Petrželky,
  Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace
  Edisonova 796/90
  700 30 Ostrava - Hrabůvka

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  reditel@zusvpetrzelky.cz

 • 4.8 Datová schránka

  taefxfc

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 7717600267/0100

6. IČO

61989223

7. DIČ

CZ61989223 Škola je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: reditel@zusvpetrzelky.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): taefxfc

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace, Edisonova 796/90, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.