Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace, se sídlem: Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 796/90, 700 30, IČ 61989223, jako správce osobních údajů (dále jen "ZUŠ Ostrava-Hrabůvka") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů, údajů a době jejich uchování

Osobní údaje ZUŠ Ostrava-Hrabůvka zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud ZUŠ Ostrava-Hrabůvka zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od ZUŠ Ostrava-Hrabůvka informaci o zpracování vašich osobních údajů
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům, zpracovávaným ZUŠ Ostrava-Hrabůvka
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané ZUŠ Ostrava-Hrabůvka jsou nepřesné)
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných ZUŠ Ostrava-Hrabůvka, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů ZUŠ Ostrava-Hrabůvka
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) ZUŠ Ostrava-Hrabůvka
  • podat stížnost dozorovému orgánu
  • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči ZUŠ Ostrava-Hrabůvka uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jobman, s.r.o.

se sídlem Livornská 449, Praha 109 00

IČO: 27177726

Doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, Praha – 101 00,

Email: dpo@dpohotline.cz

Telefon: +420 910 120 377

Datová schránka: tkyd8f