Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Umělecké obory > Taneční obor

Taneční obor

Přijímáme děti od 5ti let. Taneční obor naší základní umělecké školy podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Poskytuje každému žáku, podle míry jeho schopností a zájmu, takové základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti, nebo v povolání. Taneční obor je nezastupitelnou přípravou ke studiu na konzervatoři.

Výuka TO ZUŠ se člení na přípravnou taneční výchovu (do které mohou být přijímány i děti předškolního věku) a na I. a II.stupeň základního studia. Vyučujeme přípravnou taneční výchovu, dále pak předměty: taneční průpravu, současný tanec, lidový tanec, klasický tanec a taneční praxi.

Taneční obor umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní. Každému žákovi, podle míry jeho schopností a zájmu, poskytuje základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník při nejrůznějších neprofesionálních aktivitách, v povoláních, pro která je kultura pohybu vhodným předpokladem, popř. pokračovat v dalším studiu směřujícím k profesionálnímu působení.

Vzdělávání v tanečním oboru žáka seznamuje se stavbou i strukturou lidského těla, zákonitostmi pohybu a poskytuje mu orientaci v různých uměleckých oblastech spojených s kulturou pohybu a tanečním projevem. Žáci se během celého studia pravidelně zúčastňují různých veřejných vystoupení, koncertů, tanečních přehlídek a soutěží. Naši práci můžete shlédnout na řadě představení a vystoupení. Již tradičně na podzim žáci vystupují na taneční přehlídce v rámci Festivalu ZUŠ na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě. Průběžně - po celý školní rok - probíhají koncerty a různá veřejná vystoupení.

Taneční obor Taneční obor