Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Umělecké obory > Hudební obor

Hudební obor

Hudební obor naší školy nabízí komplexní umělecké vzdělání celé řady hudebních nástrojů a sólového zpěvu. Podrobné informace o jednotlivých odděleních si najdete na jejich samostatných stránkách přes tlačítka klaviaturního menu.

Významnou součástí práce s dětmi a mládeží je hra v kolektivech. Ta nabízí nejen její zpestření a výchovu posilováním týmového ducha, ale také přípravu na budoucnost u těch žáků, kteří uvažují o hudbě jako o svém budoucím povolání. Soubory, různé kapely a pěvecký sbor reprezentují školu nejen na půdě školy, ale také na veřejných akcích v ČR i v zahraničí.

Velmi důležitým doplňkem výuky žáků prvního stupně je hudební nauka, která poskytuje nejen informace nezbytné pro hru na samotný nástroj, ale také kulturní rozhled a celkovou vzdělanost. Hudební nauka na naší ZUŠ je doplňována množstvím poutavých prvků jako je poslech hudby, videoprojekcemi i aktivním zapojením žáků do výuky za pomocí Orffových bicích nástrojů a podobně.